ክፍል አንድ – የሽንት ማስወገጃ ሥርዓት ተግባር (Urinary system)

Categories: ኩላሊት
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

የሽንት ማስወገጃ ሥርዓት

  • ማሳሰቢያ
  • ማውጫ
  • መቅድም
  • መግቢያ

ምዕራፍ አንድ ፡ የሰውነት ፈሳሽ መጠን እና ይዘት (Body fluids)

ምዕራፍ ሁለት ፡ የሽንት ማስወገጃ ሥርዓት (Urinary System)

ምዕራፍ ሦስት፡ የኩላሊት ክፍሎች

ምዕራፍ አራት ፡ የኩላሊት የደም ዝውውር ሥርዓት (Renal blood circulation)

ምዕራፍ አምስት ፡ የኩላሊት ተግባራት (Kidney function)

ምዕራፍ ስድስት

ምዕራፍ ሰባት

ምዕራፍ ስምንት

ምዕራፍ ዘጠኝ

ምዕራፍ አሥር

ምዕራፍ አሥራ አንድ

ምዕራፍ አሥራ ሁለት

ምዕራፍ አሥራ ሦስት

ምዕራፍ አሥራ አራት ፡ በሽንት ማስወገጃ ሥርዓት ክፍሎች ውስጥ የሚከሰቱ የጤና ችግሮችን መከላከል

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet