ሥነ አህምሮ ጤና (Mental health)

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

ምዕራፍ አንድ ፡ የአህምሮ ጤና (Mental health) እና የአህምሮ የጤና ችግሮች (Mental illness)

  • የአህምሮ ጤና (Mental health) እና የአህምሮ የጤና ችግሮች (Mental illness)
  • 1.1. የአህምሮ ጤና (Mental health)
  • 1.2. የአህምሮ የጤና ችግሮች (Mental illness) 
  • 1.3. ለአህምሮ የጤና ችግር አጋላጭ ሆኔታዎች (Risk factors)  
  • 1.4. የአንጎል ክፍሎች እና ተግባራቸው
  • 1.5. የነርቭ ሥርዓት መልዕክት ማስተላለፊያ ኬሚካሎች (Neurotransmitters) መጠን መዛባት 
  • 1.7. የአህምሮ የጤና ችግሮችን ለማወቅ የሚደረጉ ምርመራዎች 

ምህራፍ ሁለት : የሳይኮሲስ የአህምሮ የጤና ችግር (Psychosis)

ምዕራፍ ሦስት፡ የባህሪ ወይም የፀባይ ለውጥ የሚያስከትሉ የአህምሮ የጤና ችግሮች (Mood disorders)

ምዕራፍ አራት: የድብርት የአህምሮ የጤና ችግር (Major depressive disorder)

ምዕራፍ አምሥት : የጭንቀት የአህምሮ የጤና ችግሮች (Anxiety disorders)

ምዕራፍ ስድስት ፡ የማኒያ የአህምሮ የጤና ችግር ( Manic disorder)

ምዕራፍ ስባት : የባይፖላር የአህምሮ የጤና ችግር (Bipolar disorder)

ምዕራፍ ሰምንት: ስብዕና እና ከስብዕና ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ የጤና ችግሮች (personality disorders)

ምዕራፍ ዘጠኝ : ለውስጣዊ ስሜቶች የሚሰጡ ምላሾች (Defense mechanisms)

ምዕራፍ አሥር : የወሲብ ወይም የግብረሥጋ ግንኙነት ሂደት እና የጤና ችግሮቹ (Human sexuality)

ምዕራፍ አሥራ አንድ : ከአህምሮ ጤና ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ የአመጋገብ የጤና ችግሮች (eating disorders)

ምዕራፍ አሥራ ሁለት ፡ እንቅልፍ እና ከእንቅልፍ ጋር በተገናኘ የሚከሰቱ የጤና ችግሮች

ምዕራፍ አሥራ ሦስት : የአህምሮ የማሰብ እና የመረዳት ውስንነት የሚያስከትል የአህምሮ ዕድገት የጤና የችግር (Intellectual Disability / ID)

ምዕራፍ አሥራ አራት : የመማር ውስንነት የጤና ችግሮች (Learning Disorders)

ምዕራፍ አሥራ አምሥት ፡ በአንድ ነገር ላይ ማተኮር አለመቻልን እና መንቀዥቀዥን የሚያስከትል የጤና ችግር (Attention deficit hyperactivity disorder / ADHD)

ምዕራፍ አሥራ ሥድስት : ኦቲዝም (Autism spectrum disorder / ASD)

ምዕራፍ አሥራ ሰባት : የሌሎችን ሰዎች መመብት መጋፋት የሚያስከትል የጤና ችግር (Conduct disorder)

ምዕራፍ አሥራ ሥምንት : ታላላቆችን መቃወም ወይም አለማክበር (Oppositional defiant disorder)

ምዕራፍ አሥራ ዘጠኝ : በልጆች ላይ የሚክሰት ሽንትን መቆጣጠር አለመቻል ( childhood enuresis)

ምዕራፍ ሃያ : በልጆች ላይ የሚከሰት ከመጠን ያላፈ ጭንቀት (childhood anxiety)

ምዕራፍ ሃያ አንድ : በድንገት ያልተጠበቀ የአካል እንቅስቃሴ ወይም ደምጽ ማሳማትን የሚያስከትል የጤና ችግር (Tourette disorder)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet